Motivaatio – mikä saa meidät ”tikittämään”?

Tuoreita sosiaalisen median otsikoita ja juttuja seuratessa saa helposti sellaisen kuvan, että esimieheltä odotetaan tänä päivänä todella paljon. Esimiehen tulisi olla edelläkävijä digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä sekä aktiivinen toimialan jopa disruptiivisessa muutoksessa. Esimiehen olisi tarpeen myös osata johtaa itseään ja ajankäyttöään. Lisäksi tulisi olla loistavat vuorovaikutustaidot ja osata johtaa tunneälykkäästi samalla tilaa antaen ja läsnä ollen.

Tunnusluvut ja tuloksenteon mekanismit pitäisi olla hyvin hallussa. Tietysti innostavaa visiota ja tavoitteita päivitetään yhdessä tiimin kanssa. Huh.

Hyviä – erittäin hyviä – taitoja, mutta näistä syntyy usein täydellisyyttä tavoitteleva kuva ja riittämättömyyttä ruokkiva tunne. Pystynkö tähän kaikkeen tasapainoisesti ja riittävän kattavasti?

Esimiehenä on hyvä väillä pysähtyä pohtimaan, mikä innostaa ja motivoi. Mikä saa minut esimiehenä ”tikittämään” ja tekemään parhaani johtamistyössä? Mitä johtamisen työ antaa? Minkä se mahdollistaa? Miksi valitsin esimies- ja johtamistehtävät työurallani? Tänä päivänä vastausta kysymykseen ”mikä saa meidät tikittämään” haetaan yhä useammin motivaatiosta ja sen paremmasta ymmärtämisestä. Motivaatiotekijöitä ja yksilön motivoitumista on psykologien voimin tutkittu laajasti ja pitkään. Itse olen innostunut mm. Steven Reissin ja Susan Havercampin tutkimuksista (Reiss & Havercamp, 1998, 2005), joissa he löysivät laajoissa laadullisissa tutkimuksessaan 16 elämän ydinmotivaatiotekijää (16 basic desires).
Esimiestyön kannalta tärkeitä ja hyödyllisiä kysymyksiä pohdittavaksi voisivat olla mm. mikä minua motivoi johtamistyössä ja mitä se minulle antaa. Mitkä ovat minulle tärkeitä arvoja elämässä? Millaisia asioita pyrin saamaan aikaan? Miksi teen niitä valintoja joita teen?

Haastan jokaista esimiestä käymään tätä keskustelua itsensä kanssa – säännöllisin väliajoin.

Pohdinnoista käytäntöön: olenko esimiehenä tietoinen, millä tavalla päivittäinen toimintani ja käyttäytymiseni työyhteisössä heijastelee motivoitumistani, arvojani ja päämääriäni? Mihin kiinnitän huomiota työssä? Mihin en? Havainnoimalla omaa ja ympärillä olevien ihmisten käyttäytymistä, keskinäisiä vuorovaikutustilanteita saa yllättävän paljon käsitystä yksilöiden motivaatiosta. Kuuntelemalla ja katsomalla, mistä ihmiset puhuvat ja mistä he tuntuvat innostuvan. Mitä asioita he pitävät tärkeänä ja mitä puolestaan vähemmän tärkeänä. Mihin heidän huomionsa kohdistuu?

Motivaation tunnistamisen alkuun pääsee kuuntelemalla, keskustelemalla ja havainnoimalla – aidosti ja rehellisesti.

Olenko kehitys- tai one-to-one- keskusteluissa kysynyt tiimiläisiltäni tekijöistä, jotka ovat heille työssä tärkeitä (ja vähemmän tärkeitä)? Olenko kysynyt arvoista, jotka ovat heille merkityksellisiä omassa elämässään? Olenko tietoinen siitä, mikä tiimiläisiäni draivaa eteenpäin?

Jos innostuit ja motivoiduit aiheesta, kannattaa lukea lisää:

Steven Reiss: The Normal Personality: A New Way of Thinking about People (2008, Cambridge University Press)

Leena Ståhlberg – Marjaana Herlevi: Omannäköinen elämä – näin teet hyviä valintoja (2017, PS-kustannus)

Päivi Mayor – Marjo Risku: Opas yksilölliseen motivointiin – 16 perustarvetta johtamisen apuna (2015, Talentum)