Ennakoi ja valmistaudu — Ilmoittaudu Tietosuoja – Johdon & HR:n tilivelvollisuus valmennukseen 3.3.2017

lehti

Lue lisää ja ilmoittaudu! –> Tietosuoja – Johdon & HRn tilivelvollisuus.

HR Legal Services yhteistyöhön Novetoksen kanssa

HRL ja Novetos yhteistyö

Miksi tehdä yksin, kun voi tehdä yhdessä! Olemme aloittaneet Novetos Oy:n kanssa yhteistyön, joka mahdollistaa molemmille yrityksille entistä laajemman palveluvalikoiman erilaisten valmennusten ja henkilöstön kehittämisprojektien osalta.

HR Legal Services tuo Novetoksen valikoimaan lisänä erityisesti työsuhdejuridiikan palvelut ja entistä vahvemman englanninkielisen tarjonnan. Novetoksen kautta HR Legal Services saa palveluvalikoimaansa monipuolisemmat strategiset palvelut ja ihmisten kehittämisen projektit sekä ruotsinkielisen tarjonnan. Lisäksi teemme molemmissa yrityksissä erilaisia johdon-, esimiesten- ja HR:n valmennuksia, coachingia, esimies- ja HR-työn kehittämisen projekteja.

Novetos oli luontainen valintamme yhteistyökumppaniksemme erityisesti kolmesta syystä:

 1. Yhteinen arvopohja: eettisyys, inhimillisyys ja iso sydän toiminnassa.
 2. Mahdollisuus tarjota entistä laajempia palveluja asiakkaillemme. Yhdessä meitä on lähes 30 ammattilaista toteuttamassa erilaisia palveluja!
 3. Mahdollisuus jatkuvaan kehittymiseen yhdessä.

Me HRL:ssä odotamme innolla uusien projektien toteuttamista yhdessä Novetoksen kanssa!

Mikäli tahdot kuulla enemmän valmennustarjonnastamme tai muista palveluistamme, ole yhteyksissä henna-riikka.huhta@hrlegalservices.fi tai kari.alander@novetos.fi.

Lisätietoja myös: https://www.hrlegalservices.fi/ ja http://www.novetos.fi/

Muutoksia työpaikan arjessa

Työlainsäädännössä on astunut voimaan 1.1.2017 useita muutoksia, jotka vaikuttavat myös työpaikan arkeen. Tähän on koottu vinkkejä muutosten vaatimista käytännön toimenpiteistä työpaikalla ja meiltä saat tarvittaessa tukea muutosten toteuttamisessa. Muutosten sisällöstä voit lukea tarkemmin täältä.

 1. Pitkäaikaistyöttömän kanssa voi solmia enintään vuoden kestävän määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä.sieppaa1
 2. Koeajan enimmäispituus pitenee kuuteen kuukauteen ja koeaika voi pidentyä, jos työntekijä on koeaikana työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä.sieppaa2
 3. Takaisinottovelvollisuuden kestoaika lyhenee neljään kuukauteen. Työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 12 vuotta, takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta.sieppaa3
 4. Työnantajan on tarjottava tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle mahdollisuus osallistua työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen.sieppaa4
 5. Työnantajalla on velvollisuus järjestää taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto enintään kuuden kuukauden ajan työntekovelvoitteen päättymisestä.sieppaa5

Muista myös nämä:

 

 1. Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimista koskeva siirtymäaika on umpeutunut ja yhdenvertaisuussuunnitelma on tullut laatia 1.1.2017 mennessä. Lisätietoja voit katsoa täältä. Meiltä saat tarvittaessa tukea ja apua myös yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen!

 2. EU:n tietosuoja-asetusta aletaan soveltamaan keväällä 2018. Toimenpiteisiin on syytä ryhtyä hyvissä ajoin, jotta yrityksen tietosuoja-asiat saadaan lain vaatimalle tasolle. Lisätietoja voit katsoa täältä. Ota yhteyttä, niin hoidamme yrityksenne tietosuoja-asiat yhdessä ajan tasalle!

 3. Usean toimialan työehtosopimukset on solmittu siten, että niiden voimassaolo on päättymässä jo syksyllä 2017. Kilpailukykysopimuksen myötä laaditut työajan pidentämistä koskevat paikalliset sopimukset saattavat myös olla irtisanottavissa syksyllä. Mahdollisiin työehtosopimusmuutoksiin ja erityisesti paikallisten sopimusten päivittämiseen on hyvä varautua hyvissä ajoin. Meiltä saat tarvittaessa tukea ja apua myös paikalliseen sopimiseen ja luottamusmiesyhteistyöhön!

 4. Työ- ja elinkeinoministeriö jatkaa hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvien toimenpiteiden valmisteluja työllisyyden ja kilpailukyvyn alueella. Ministeriön työryhmä selvittää työaikalain ja vuosilomalain kokonaisuudistusta. Tavoitteena on saada työ valmiiksi työaikalain osalta kesäkuun 2017 loppuun mennessä ja arvioida tämän jälkeen vuosilomalain muutostarpeet kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Lisätietoja luvassa heti, kun työ etenee!