HR Legal Services Oy yhteistyöhön Amiedun ja Markkinointi-instituutin kanssa

Markkinointiinstituutti ja AmieduKevään 2017 aikana alkaa HR Legal Services Oy:n pilottina Tekes-rahoitteinen kehityshanke, jossa oppilaitosten opiskelijoista kerätään ryhmä pilotoimaan nk. Farmi-yhteistyöverkostoa. Työnimellä vielä oleva ”Farmi” koostuu verkostosta, jossa mukana ovat HR Legal Services Oy, valitut oppilaitokset ja muut yhteistyökumppanit. Farmi-pilottiin valitut opiskelijat pääsevät mukaan sekä mentorointi- että ryhmäcoaching -valmennuksiin, jotka on suunnitelu opiskelijoiden tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Hyöty ja anti pilottina toimimisessa on opiskelijoille se, että he pääsevät pilotoimaan kehityshanketta ja osallistumaan mentorointi ja ryhmä-coaching -valmennuksiin, tottuvat antamaan kehittävää ja rakentavaa palautetta ja omalta osaltaan osallistumisensa myötä kehittävät mallia edelleen. Ryhmä-coachingin avulla vahvistetaan ja kehitetään omia vahvuuksia, tunnistetaan omia kehitystarpeita. Mentoroinnin avulla sparrataan kokeneen ammattilaisen kanssa omia ajatuksia ja tavoitteita, opiskelun sekä tulevaisuuden tarpeiden näkökulmasta. Pilottijakso kestää 6 kk.

Seuraavassa kehitysvaiheessa Farmissa opiskelijoille mahdollisestaan yhteistyöverkoston avulla 3 kk trainee-jaksot eri yrityksiin. Trainee-jaksojen jälkeen Farmi tähtää opiskelijoiden siirtymisen eri työnantajien palvelukseen. Trainee-paikkoja luodaan trainee työpanoksesta kiinnostuneista yrityksistä.

Nyt alkavassa Farmi-pilottivaiheessa oppilaitoksista mukana ovat Amiedu ja Markkinointi-instituutti.

Molempien oppilaitosten erikseen valittujen koulutusohjelmien opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta ottaa osaa Farmi-pilottiin. Pilottivaiheen jälkeen mallia tullaan edelleen hyödyntämään laajemmin.

 

HR Legal Services Oy

Henna-Riikka Huhta
Susanna Haapakoski