JOKAISELLA ON OIKEUS HYVÄÄN JOHTAMISEEN

Sari KulmalaPäätös ryhtyä HR-alan yrittäjäksi oli pitkä prosessi. HR Legal Service Oy:n Henna-Riikka Huhta on entinen kollegani, jolta sain erinomaista sparrausta yrittäjyyden hyvistä ja huonoista puolista.  Lopulta viime talven keskustelumme kääntyivät siihen, että Henna-Riikka ehdotti minulle yrittäjäkumppanuutta ja tarjosi myös mahdollisuutta työskennellä yrityksensä tiloissa yhdessä muiden HR-ammattilaisten kanssa.  Pitkä kokemukseni ja monipuolinen osaamiseni henkilöstöjohdon tehtävistä täydentää erittäin hyvin

HR Legal Service Oy:n palvelukokonaisuutta. Heillä on puolestaan esimerkiksi vahvaa juridiikan osaamista, jota voin tarjota omille asiakkailleni.

Olen tehnyt työtä henkilöstöjohtamisen parissa niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla 20 vuotta. Kokemusta johtoryhmätyöskentelystä on kertynyt 10 vuotta. Viimeiset 7 vuotta työskentelin henkilöstöjohtajana 3000 hengen talotekniikka-alan perheyrityksessä tätä ennen pitkään useassa eri HR-tehtävässä sekä konserni- että liiketoimintatasolla kaupan alan pörssiyrityksessä. Tätä kokemusta asiakkaani pääsevät nyt hyödyntämään.


Liiketoimintalähtöisyys on HR-työn onnistumisen ydin

Liiketoiminnan odotusten kuunteleminen herkällä korvalla, jatkuva vuorovaikutus ja ”iholla eläminen” varmistavat HR-työn vaikuttavuuden. Keskeisessä roolissa on yrityksen strategian sisäistäminen ja sen muuttaminen käytännön toimenpiteiksi.

Toimenpiteiden määrittelyn taustalla on monia kysymyksiä. Mitä vaatimuksia strategia asettaa henkilöstön osaamiselle? Pitääkö osaamista kehittää ja/tai rekrytoida? Onko meillä liikaa vain liian vähän henkilöstöä? Onko henkilöstörakenne kustannustehokas? Missä kunnossa on HR-prosessien laatu ja tehokkuus? Tukeeko liiketoimintarakenne ja organisaatio strategian toteutumista? Entä mitä strategian toteutuminen edellyttää johtamisjärjestelmältä, johtamiselta ja esimiestyöltä? Puhumattakaan viestinnän tärkeydestä tai siitä, miten strategia jalkautetaan koko henkilöstölle.

Liiketoimintalähtöisellä ja oleelliseen keskittyvällä HR-toiminnolla on iso merkitys yrityksen tuloksellisuuteen.  Keskiössä on myös hyvä johtaminen, johon jokaisella on oikeus. Loppupelissä yrityksen menestyksen avaimena ovat innostuneet, osaavat ja sitoutuneet ihmiset.


Hyvinvoiva henkilöstö on tehokas ja tuottava

Oman HR-työni punaisena lankana on ”aina” ollut johtamisen tuloksellisuus, lähiesimiestyön vaikuttavuus, liiketoimintalähtöiset ja kustannustehokkaat HR-prosessit ja -käytännöt, työhyvinvointi ja työkykyriskien hallinta tuottavuuden kivijalkana, tehokas muutosten läpivienti ja viestintä.  Näihin asioihin vaikuttaakseni toimin asiakasyrityksissä osa-aikaisesti määräaikaisesti HR:n johtotehtävissä sekä teen asiakkaille kehitysprojekteja, konsultoin ja valmennan – yksin tai yhdessä muiden HR Legal Service Oy:n huippuosaajien kanssa.

Jatketaan keskustelua näistä aiheista. Ole yhteydessä Henna-Riikkaan (puh. 050 5993049) tai minuun (puh. 050 5651954)

 

Sari Kulmala
sari.kulmala@hrexcellence.fi