Tervetuloa asiakasaamuumme 15.3. klo 8.00-10 kuulemaan miten terveyttä ja hyvinvointia voi johtaa -vai voiko?

Terveyden johtaminen on monen tekijän summa ja vaatii toimivaa yhteistyötä. Miten saavutetaan yhteinen tavoite: terve ja hyvinvoiva henkilöstö, joka on innostunut ja tuottava? Onko se utopiaa vai mahdollista? Monet yksittäiset tilanteet testaavat kokonaisuutta arjessa, mitä tehdään esim. työntekijän kanssa, jolla on alkava muistisairaus?

Tule kuulemaan ja keskustelemaan terveyden johtamisesta ja hyvinvoinnista 15.3. klo 8.00-10 toimistollemme, tai osallistu tilaisuuteen omalta laitteeltasi klo 8.30 alkaen. Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 8.3. tästä.

Tilaisuudessa käsitellään terveyden ja hyvinvoinnin johtamista hyvin käytännönläheisesti. Aamupalatarjoilu klo 8 alkaen.

Tilaisuus pidetään toimistollamme Mannerheimintie 113, Business Park Verdissä, 2. kerroksessa TAI voit osallistua tilaisuuteen omalta laitteeltasi (saat linkin tilaisuuteen päivää aiemmin). Jos tulet omalla autolla, pysäköintitilaa löytyy kadun varresta, sekä Verdin parkkihallista.

Tilaisuuden asiantuntijoina toimivat OTM Henna-Riikka Huhta sekä yhteistyökumppanimme, muutosvalmentaja Kaija Solana.

Aiheeseen liittyvä kirjallisuus: Johda terveyttä (Henna-Riikka Huhta ja Tiina Alahautala) ja Elämän virrassa -miten elät linjassa muutosten kanssa (Kaija Solana)

”Johda terveyttä” toimii työnantajan oppaana ja siinä käydään käytännönläheisesti ja innostavasti läpi terveyden johtamista työpaikalla. Terveyden johtamiseen liittyviä seikkoja tarkastellaan monipuolisesti juridisesta, taloudellisesta ja terveydellisestä näkökulmasta. Kirjan voit tilata tästä.

”Elämän virrassa -miten elät linjassa muutosten kanssa” on opas oman elämän johtamiseen. Kirja he­rät­tää ky­see­na­lais­ta­maan monia arkisia asioita, ra­vis­te­le­maan luu­tu­nei­ta kä­si­tyk­siä ja ajat­te­le­maan elämää laa­jem­mas­ta nä­kö­kul­mas­ta. Se myös kos­ket­taa lu­ki­jaan­sa kir­joit­ta­jan oma­koh­tai­sil­la ko­ke­muk­sil­la. Kirjan voit tilata tästä.

Lue myös aiheeseen liittyvät blogit

https://www.hrlegalservices.fi/onko-kiiretta-tiedossa/

https://kaijasolana.com/mika-minusta-tulee-isona/

https://www.hrlegalservices.fi/johda-motivaatiota-johda-terveytta/

 https://eventolehti.fi/artikkelit/tyoniloa-metsastamassa/

Kuuntelen, siis rakennan luottamusta ja opin

Kirjassaan Johtajuus Matti Alahuhta toteaa hyvästä vuorovaikutuksesta napakkaan tyylinsä: kuunteleminen on johtajan työssä tärkeämpää kuin puhuminen. Niinpä. Kuuntelemisen korostunut merkitys vuorovaikutuksessa on jo ihan luontaistakin: meille on annettu kaksi korvaa ja yksi suu.

Oletko huono kuuntelija vai hyvä kuuntelija?

Tein pika-analyysin tuntemistani henkilöistä, jotka mielestäni ovat joko hyviä tai huonoja kuuntelijoita. Huonoiksi kuuntelijoiksi luokittelin ne, jotka jatkuvasti keskeyttävät tai päättävät keskeneräiset lauseesi. Ja luonnollisesti he ovat koko ajan itse äänessä. He myös reagoivat helpommin tunnepohjaisesti tai puolustelevasti sanomiseesi. Myös äänen sävy ja kehon kieli – katse, eleet ja ilmeet – paljastavat huonon kuuntelijan.

Hyvä kuuntelija on aidosti läsnä ja osoittaa monin eri tavoin arvostusta ajatuksillesi ja tunteillesi. Sanaton viestintä tukee hänen sanomaansa. Aktiivinen kuuntelija kysyy, kommentoi ja pyrkii ymmärtämään vastauksiasi eikä tuomitse. Hän on myös kiinnostunut sinusta ihmisenä ja siitä, mikä ajatustesi takana oleva todellisuus on.

Aktiivisella kuuntelulla rakennetaan luottamusta. Luottamus on menestyneen tiimin avain.

Googlen tutkimuksen mukaan psykologinen turvallisuus selittää 40% tiimin tehokuudesta ja tuloksellisuudesta. Menestyksellisessä tiimissä jäsenet tuntevat hyvin itsensä sekä toistensa persoonallisuutta myös pintaa syvemmältä. Tämä mahdollistaa sen, että ”turvallisessa tiimissä” voi vapaasti ilmaista mielipiteensä, tunnustaa virheensä, kysyä mitä tahansa kysymyksiä ja tuoda esiin uusia ideoita. Ja kaikki tulevat kuulluiksi.

Psykologista turvallisuutta ei voi syntyä ilman luottamusta. Luottamuksen rakentamisessa ja ylläpitämisessä tärkein rakennusaine on aktiivinen kuunteleminen.

Kirjoittaja Sari Kulmala on HR Legal Service Oy:n yhteistyökumppani. Sari on kokenut HR-ammattilainen, joka on tehnyt työtä henkilöstöjohtamisen parissa yli 20 vuotta niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla. Punaisena lankana on ”aina” ollut tuloksellinen johtaminen, hyvä lähiesimiestyö, liiketoimintalähtöiset HR-prosessit ja -käytännöt, työhyvinvointi ja työkykyriskien hallinta, tehokas muutosten läpivienti ja viestintä.

Ota yhteyttä!

sari.kulmala(at)hrexcellence.fi
+358 50 565 1954

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri edelläkävijä -HR Legal Services Oy mukana uudistuksessa

Uusi sairaala Nova valmistuu Jyväskylään vuonna 2020 ja vuoden 2020 loppuun mennessä sen on suunniteltu olevan jo täydessä käytössä. Modernien uusien tilojen ja laitteiden lisäksi sairaalassa halutaan hoitaa asiakkaat mahdollisimman hyvin ja nopeasti. Se vaatii aivan uudenlaiset ja tehokkaat tavat toimia uusien seinien sisällä.
Prosessien ja käytänteiden muuttaminen isossa organisaatiossa on aikamoinen ponnistus.

HR Legal Services Oy mukana muutosprojektissa alusta asti

Sairaalan sisällä HR palvelujen muutosprojektia lähti toteuttamaan henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio. Eeva on ollut Keski- Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja vuodesta 2008.

Alusta asti oli selvää, että näin isossa muutosprojektissa tarvittiin myös ulkopuolista apua. Uudistusta haluttiin toteuttamaan taho, jolla on kokemusta isoista muutosprojekteista erityisesti julkisella sektorilla. HR Legal Services Oy:n Eeva löysi verkostonsa kautta.

Sairaalan kaikkia toimintamalleja päivitetään

HR prosesseja, tehtäviä ja rooleja kuin myös esimiestyön tukea lähdettiin uusimaan ydintehtävän tueksi yhdessä ja yhtäaikaisesti talouden ja hallinnon palvelujen kanssa. Aika oli otollinen. Sairaanhoitopiriin johtamisjärjestelmää uusittiin ja Sairaala Novan kaikkia toimintamalleja päivitetään.

Muutokset toiminnassa ovat myös pakollisia: uudessa sairaalassa vuodepaikkoja on merkittävästi vähemmän ja kotouttamista nopeutetaan. Erikoissairaanhoidon vuodepaikkoja vähennetään reilulla sadalla.

Vakansseista ja turhasta tekemisestä luovuttiin, tilalle valmentavaa johtajuutta ja HR partnereita

Johtamisjärjestelmä uusittiin julkiselle sektorille epätyypillisellä tavalla. Päätoimiset palvelujohtajat johtavat palvelualueita ammattimaisella otteella. Hallintosääntöuudistuksella palvelujohtajien vastuu ja valta asetettiin tasapainoon. Palvelujohtajilla on vapaus johtaa yksikköään valmentavalla otteella, tulosvastuullisesti.

Myös julkiselle sektorille tyypillinen vakanssijärjestelmä lakkautettiin toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi. Vakanssijärjestelmän myötä luovuttiin huikeasta määrästä ihan itse keksittyä turhaa tekemistä. Toiminta ja talous määrittävät nyt rekrytointeja.

HR –rooleissa toimivia valmennettiin toimimaan aidosti liiketoiminnan ja esimiesten tukena. HR Partnerit ovat jo esimiesten ja johdon tukena. Kokonaisuudessaan HR:n muutosprojekti on vaatinut pitkäjänteisyyttä, systematiikkaa ja rohkeutta. Tietysti isojen muutosten läpivienti ottaa aikaa, ja esimerkiksi HR:n ja esimiesten valmennukset jatkuvat edelleen. Myös työnjakoja ja tekemisen tapojen hiominen jatkuu arjen havaintojen myötä, mutta nyt meillä on uusissa rooleissaan toimivat HR -ammattilaiset.

Yhteistyö HR Legal Services Oy:n kanssa sujui erinomaisesti

Eeva kuvailee yhteistyötä HR Legal Services Oy:n kanssa erinomaisesti sujuneeksi. Työskentelimme yhdessä joustavasti, muodostimme tiekartan, etenimme kohti maalia vaiheittain. Saimme valmennus- ja juridiikkatuen sekä tietoa hyvistä toimivista käytännöistä.

Kuvassa Eeva Aarnio

Turhasta byrokratiasta luovuttiin, että asiakkaita voidaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla

Julkisella sektorilla näin mittava ja suoraviivainen muutosprojekti on varsin ainutlaatuinen. HR -palvelujen kehittämistä auttoi valtavasti se, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on halu karsia byrokraattisia rakenteita, yksinkertaistaa organisaatiorakennetta ja lisätä työntekijöiden osaamista, jotta asiakkaita voidaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla kautta linjan.

On hienoa, että julkinen palveluntuottaja ja erityisesti keskussairaala, pystyy toimimaan esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä muille julkishallinnon yrityksille sekä yksityiselle sektorille.

Ota yhteyttä!

satu.kilpirova(at)hrlegalservices.fi
+358 40 455 9740