HR- & Lakikartoitukset

Kartoituksella selvitetään yrityksen henkilöstö- ja työsuhdeasioiden nykytila ja kriittisimmät kehitystarpeet. Kartoitus maalaa tilannekuvan henkilöstö- ja työsuhdeasioiden perusteista yrityksessä ja se arvioi muun muassa:

  • Työsuhteen elinkaaren hallintaa
  • Työnantajan lakisääteisten velvoitteiden täyttämistä
  • Työsuhteisiin liittyvien riskien hallintaa sekä
  • Henkilöstötyön organisointia ja toimivuutta ja
  • Esimiestyön ja johtamisen tilaa ja kypsyyttä
  • Työkyvyn johtamisen tilaa

 

Kartoituksesta seuraa toimintasuunnitelma ja ohjeet mahdollisten muutosten toteuttamiseksi.

 

Kartoitus johtaa tekemisten kautta parempaan johtamiseen, henkilöstön suoritustason kehittymiseen, parempaan työhyvinvointiin, oikeudenmukaisuuden tunteen kasvuun ja sitoutumiseen.