Kuuntelen, siis rakennan luottamusta ja opin

Kirjassaan Johtajuus Matti Alahuhta toteaa hyvästä vuorovaikutuksesta napakkaan tyylinsä: kuunteleminen on johtajan työssä tärkeämpää kuin puhuminen. Niinpä. Kuuntelemisen korostunut merkitys vuorovaikutuksessa on jo ihan luontaistakin: meille on annettu kaksi korvaa ja yksi suu.

Oletko huono kuuntelija vai hyvä kuuntelija?

Tein pika-analyysin tuntemistani henkilöistä, jotka mielestäni ovat joko hyviä tai huonoja kuuntelijoita. Huonoiksi kuuntelijoiksi luokittelin ne, jotka jatkuvasti keskeyttävät tai päättävät keskeneräiset lauseesi. Ja luonnollisesti he ovat koko ajan itse äänessä. He myös reagoivat helpommin tunnepohjaisesti tai puolustelevasti sanomiseesi. Myös äänen sävy ja kehon kieli – katse, eleet ja ilmeet – paljastavat huonon kuuntelijan.

Hyvä kuuntelija on aidosti läsnä ja osoittaa monin eri tavoin arvostusta ajatuksillesi ja tunteillesi. Sanaton viestintä tukee hänen sanomaansa. Aktiivinen kuuntelija kysyy, kommentoi ja pyrkii ymmärtämään vastauksiasi eikä tuomitse. Hän on myös kiinnostunut sinusta ihmisenä ja siitä, mikä ajatustesi takana oleva todellisuus on.

Aktiivisella kuuntelulla rakennetaan luottamusta. Luottamus on menestyneen tiimin avain.

Googlen tutkimuksen mukaan psykologinen turvallisuus selittää 40% tiimin tehokuudesta ja tuloksellisuudesta. Menestyksellisessä tiimissä jäsenet tuntevat hyvin itsensä sekä toistensa persoonallisuutta myös pintaa syvemmältä. Tämä mahdollistaa sen, että ”turvallisessa tiimissä” voi vapaasti ilmaista mielipiteensä, tunnustaa virheensä, kysyä mitä tahansa kysymyksiä ja tuoda esiin uusia ideoita. Ja kaikki tulevat kuulluiksi.

Psykologista turvallisuutta ei voi syntyä ilman luottamusta. Luottamuksen rakentamisessa ja ylläpitämisessä tärkein rakennusaine on aktiivinen kuunteleminen.

Kirjoittaja Sari Kulmala on HR Legal Service Oy:n yhteistyökumppani. Sari on kokenut HR-ammattilainen, joka on tehnyt työtä henkilöstöjohtamisen parissa yli 20 vuotta niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla. Punaisena lankana on ”aina” ollut tuloksellinen johtaminen, hyvä lähiesimiestyö, liiketoimintalähtöiset HR-prosessit ja -käytännöt, työhyvinvointi ja työkykyriskien hallinta, tehokas muutosten läpivienti ja viestintä.

Ota yhteyttä!

sari.kulmala(at)hrexcellence.fi
+358 50 565 1954