Tietosuoja palveluna – juuri teidän tarpeisiinne

hr_legal_kuva_01Meillä on tietosuojasta monipuolista osaamista yrityksistä, verkkokaupoista, yhdistyksistä, kouluista ja työttömyyskassoistakin. Haluamme räätälöidä tietosuojapalvelut juuri organisaationne tarvetta varten. Keskitytään yhdessä olennaiseen!

Tietosuojassa palvelumme keskittyvät joko olemassa olevien prosessien kehittämiseen tai niiden luomiseen – riippuen organisaationne tarpeesta.

Palveluihimme kuuluvat konsultaatio, tietosuojavastaavan palvelut,  privacy DD & auditointi, workshopit & valmennukset, käsittelijäkumppanit & sopimukset, vaikutustenarviointi & riskien hallinta, organisaation sisäinen laadunvalvonnan palvelu sekä työelämän tietosuoja. 

Tietosuojavastaavan palvelut

Tietosuojavastaavan palvelulla varmistetaan, että organisaatiossanne on osaava, ammattitaitoinen ja riippumaton tietosuojavastaava.

Tietosuojavastaavan Tukipalvelulla varmistamme, että organisaatioon jo nimetty tietosuojavastaava saa tietosuojatyössään tukea ja organisaatiolla on riittävät resurssit tietosuojatyössään.

Privacy DD & Audit

Tietosuojaprojekti alkaa Privacy DD-kartoituksella, jossa selvitetään organisaation tietosuoja-asioiden nykytila ja muutostarpeet. Tulosten  pohjalta annamme konkreettisia muutosehdotuksia, jotka voimme toteuttaa yhteistyössä organisaation kanssa.

Me autamme organisaatioita luomaan ja toteuttamaan tietosuojan sisäistä laadunvalvontaa. Laadunvalvontaan sisällytetään kattavasti eri tietosuojan ja -turvan osa-alueet. Tarjoamme tulosten pohjalta apua myös prosessien jatko-kehittämiseen.

Workshopit ja valmennukset

Onko tarvetta selkokieliselle ja käytännölliselle tietosuojavalmennukselle?

Järjestämme workshopeja ja valmennuksia asiakkaiden tarpeisiin sekä organisaation henkilökunnalle että johdolle.

Käsittelijäkumppanit ja sopimukset

Useimmat yhtiöt käyttävät toimintansa tukena ulkopuolisia palveluntarjoajia, kuten IT-tukea tai pilvipalveluja. Kaikki kumppanit, joilla on pääsy yhtiössä sijaitseviin henkilötietoihin, ovat käsittelijöitä. Me autamme tunnistamaan, valitsemaan ja hallinnoimaan näitä käsittelijöitä.

Jokaisen käsittelijän kanssa on solmittava henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus. Sopimus voidaan liittää osaksi sopimuskokonaisuutta tai tehdä kokonaan erillisenä. Me autamme sekä sopimusneuvotteluissa että sopimuksen laatimisessa.

Auditoinneilla tarkastetaan, että organisaation käyttämät käsittelijät noudattavat yhteistä sopimusta henkilötietojen käsittelystä. Auditoinnit suoritetaan aina yhteistyössä käsittelijöiden kanssa molempien liiketoiminta ja sen häiriöttömyys huomioon ottaen. Auditoinnit ovat luottamuksellisia ja niissä noudatetaan erityistä hienovaraisuutta.

Vaikutustenarviointi ja riskien hallinta

Pitääkö organisaationne suorittaa vaikutustenarviointi?

Me autamme teitä niin suoritustarpeen arvioinnissa kuin käytännön toteutuksessakin.

Vaikka vaikutustenarviointia ei suoritettaisi, on riskien hallinta olennainen osa organisaation toimintaa. Me avustamme riskien tunnistamisessa, hallinnassa ja dokumentoinnissa tietosuojan erityispiirteet huomioon ottaen.

Tietosuoja & HR

Erityisosaamistamme on työelämän tietosuoja.

Autamme organisaatioita henkilötietojen käsittelyssä koko työsuhteen elinkaaren ajan aina rekrytointivaiheesta työsuhteen päättymiseen. Autamme myös työntekijöiden oikeuksien toteuttamisessa ja henkilötietojen käsittelyä koskevien prosessien luomisessa osana yhtiön muuta HR-toimintaa.

Tietosuoja-asiat voidaan myös yhdistää osaksi HR-ja Lakikartoitusta. Yhteistoteutus on paitsi kustannustehokasta, mutta myös aikaa säästävää. Lue lisää täältä!

Esimerkkejä:

  • Tietosuojakäytännön kuvaukset eli tietosuojaselosteet
  • Rekisteröityjen oikeuksien noudattamisen arviointi ja näiden prosessien kehittäminen
  • Tietoturvaloukkauksen prosessin arviointi ja määrittäminen
  • Organisaation tietosuojapolitiikka ja tietotilinpäätöksen laatiminen
  • Erilaiset toimintaohjeet henkilöstölle ja esimiehille
  • Salassapito- ja tietoturvasitoumus henkilökunnalle

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan tarkemmin!

Tapio Pesonen +358 50 502 3775
tapio.pesonen@hrlegalservices.fi

Jasmina Heinonen +358 44 049 4989
jasmina.heinonen@hrlegalservices.fi

Aleksi Nieminen +358 40 144 1594
aleksi.nieminen@hrlegalservices.fi